Effektiva mässor och event

Personliga möten förstärker er digitala marknadskommunikation

Expolead skapar fler kvalificerade leads

Vi hjälper er att genomföra mer effektiva mässor och event. Expolead ser till att er mässa är integrerad med övrig marknadskommunikation och skapar kvalificerade leads. Vi erbjuder projektledning från ax till limpa, strategisk mässplanering liksom operativt genomförande och uppföljning.

Expolead kan göra allt - eller fungera som en extern marknadsresurs när ni behöver extra stöd och kompetens.

Integrera mässan i all marknadskommunikation och nå rätt mässbesökare före, under och efter mässan.

Komplett hantering av alla aktiviteter och resurser före, under och efter mässan.

Förberedelser av monterpersonalen före, och stöd under, mässan.

Känner ni igen frågeställningarna?

Det kan vara svårt att få resurserna att räcka till. Mässor är mycket tidskrävande projekt men kan samtidigt vara oerhört effektiva när de planeras, genomförs och följs upp på rätt sätt. 

Kanske har ni redan en etablerad mässplan men saknar resursen att operativt leda projektet i mål, eller så behövs en strategisk översyn av hur mässan används i er övriga marknadskommunikation, hur den kan effektiviseras och bli ett bättre stöd för ert säljteam .

Kontakta oss inför er nästa branschmässa, roadshow, utställning, kundmöte eller säljkonferens så hjälper vi er med planeringen, genomförandet och uppföljningen.

  • Ont om tid att förbereda nästa event?
  • Nådde ni era mål på mässan?
  • Fick ni få kvalificerade leads på mässan?
  • Syntes ert event i sociala medier?
  • Kom det få besökare till er kundträff?
  • Var er monter felplacerad eller för liten?
  • Vann ni ingen utmärkelse på mässan?
  • Agerade er monterpersonal rätt?