Om oss

Det personliga mötet

Expolead startade med övertygelsen om att det personliga mötet är viktigare än någonsin - särskilt idag när digitala marknadskanaler dominerar.

Affärer görs av människor face-to-face och effektiva möten behövs för att skapa positiva upplevelser, förtroende och affärer. Expolead kombinerar er digitala marknadsnärvaro med mässor och event för största möjliga effekt.

Ett viktigt kommunikationsverktyg

Mässor och events spelar en allt viktigare roll i marknadskommunikationen.


har investeringar i mässor och event ökat de senaste fem åren. (IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, 2014)


av alla B2B-marknadsförare anser att mässor är
det mest effektiva verktyget och att ett mässlead kostar en tiondel att anskaffa jämfört med andra marknadsverktyg. (CMI 2013 Marketing Benchmark Report)

Branschmässor, roadshows, slutkunds- och återförsäljarmöten, egna minimässor och andra former av personliga upplevelser är effektiva marknadsverktyg – om de genomförs på rätt sätt.

Mässor kan bli mer effektiva

Mässor och events är viktiga verktyg som tar en stor del av marknadsbudgeten men de genomförs inte alltid på det mest effektiva sättet.

av den genomsnittliga marknadsbudgeten läggs på mässor men resurser saknas för att genomföra mässorna på bästa sätt. (B2B Marketing Benchmark Survey, MarketingSherpa 2011)

av besökarna på mässan har inte kontaktats av någon utställare innan besöket. (Marketing Sherpa, Brand Study 2012)

av mässbudgeten läggs på utbildning av monterpersonalen. (CEIR, Center for Exhibition Industry Research, 2012)

Det är här Expolead gör skillnad – vi kan göra era mässor och event mer effektiva.

Lång erfarenhet

Expolead har mer än 20 års erfarenhet av marknadsföring med ett särskilt fokus på mässor. 

Vi kan arbeta fram en strategisk mässplan som är väl integrerad i övrig marknadsföring och se till att all er marknadskommunikation samverkar för att skapa kvalificerade leads från mässan. 

Operationellt driver vi ert mässprojekt från början till slut eller kan ge stöd i en fas när det behövs en extra resurs. 

Vill ni göra er mässa mer effektiv?


" Vi är stolta över att erhålla utmärkelsen Best of IBC på mässan", Fredrik Trägårdh, Net Insight

" A particular impressive demonstration at the booth", Rob Curling, IBC TV News