Strategisk mässplanering

Integrera mässan i marknads-kommunikationen och skapa fler kvalificerade leads

Er mässmonter är en mycket effektiv landningssida där rätt besökare kan konverteras till kvalificerade leads.

Lotsa rätt besökare till mässmontern

I er digitala marknadsföring arbetar ni med en välstrukturerad process där ni attraherar rätt besökare till en landningssida där hen konverterar till en affärsmöjlighet och förflyttas framåt i sin beslutsprocess.

Centrala framgångskriterier är här att tillhandahålla ett tydligt värde för besökarna på en innehållsrik webbsida. Checklistor, e-böcker, white papers, video m.m. är exempel på material som besökaren letar efter och gör att hen stannar och återkommer till er webbsida. Sökmotoroptimering, bloggar, aktiv delaktighet i branschforum, sociala medier m.m. är andra verktyg som ser till att besökaren hittar till er.

Med verktyg som hjälper er att automatisera hela den här marknadsföringsprocessen har ni nu en effektiv kommunikation med er marknad. Denna arbetsmetod ska ni självklart även använda för att stödja er kanske största marknadsinvestering - mässmontern. 

Mässmontern är en effektiv "landningssida"

En stor del av dagens mässbesökare har ett tydligt mål med sitt besök och har redan kommit en bra bit i sin köpbeslutsprocess. Besökaren vill hitta svar på sina frågor och vägledas till lösningar som ger dem nya möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Se därför mässmontern som ytterligare en effektiv "landningssida" men där ni dessutom får värdet av det personliga mötet. Mässan blir då inte en enskild aktivitet utan är integrerad i er löpande marknadsföring och ni kan konvertera mässbesökarna till kunder.

Expolead har erfarenheten att sätta samman ett kommunikationsprogram som samspelar med er övriga kommunikation och driver rätt trafik till montern, skapar leads av era monterbesökare och fortsätter dialogen efter mässan.