Projektledning

Sätt alla bitar på rätt plats i rätt tid

En grundlig och komplett projektplanering är grundförutsättningen för att lyckas med mässor och innefattar hela eller delar av processen före, under och efter mässan och innehåller bl.a:

 • Analys av föregående mässa
 • Mässkoncept, målsättning, budget och kostnadskontroll
 • Planering av resurser, aktiviteter och tidsplaner
 • Alla kontakter med interna intressenter och sponsorer
 • Alla kontakter med mässarrangör och noggrann bevakning av mässguiden
 • Alla kontakter med externa leverantörer
 • Bokning av monteryta och mässtjänster
 • Val och utbildning av monterpersonal
 • Utformning och beställning av monter
 • Planering av produktdemo och monteraktiviteter
 • Planering och bokning av seminariedeltagande och awards
 • Bokning av hotell och övriga platstjänster
 • Inkommande och utgående logistik
 • Genomförande på plats, mäss/monterledning
 • Hantera möteskalender
 • Leadshantering och uppföljning
 • Mediakontakter under mässan
 • Planering och arrangemang av kundevent och andra sociala event i samband med mässan
 • Konkurrentbevakning
 • Mäta resultat mot målsättningar och förbättringar inför nästa mässa

Vi agerar totalprojektledare och ser till att alla aktörer samverkar och levererar enligt plan samt samarbetar med övriga externa leverantörer i projektet såsom monterdesigner och -byggare, logistik, mässarrangör, grafiker, PR/media mm.